xoc dia -choi bac bip -dung cu xoc dia bip - ban do co bac bip - co bac bip cong nghe cao

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐỨC NGHIỆP

Hãy liên hệ với chúng tôi khi bạn cần để nhận được sự hỗ trợ chuyên nghiệp nhất!

Điện thoại/Fax: 043.750.2450 - Email: ducnghiep10@gmail.com - Website: ducnghiep.com - ducnghiep.vn

Hỗ trợ khách hàng trực tuyến - Gửi email - Hotline: 0903248082

 
Tiện ích
Thống kê
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay118
mod_vvisit_counterHôm qua182
mod_vvisit_counterTrong tuần3052
mod_vvisit_counterTuần trước3943
mod_vvisit_counterTrong tháng12392
mod_vvisit_counterTháng Trước65822
mod_vvisit_counterTất cả2024982

Chỉnh lý tài liệu

Hướng dẫn nộp lưu trữ tài liệu dự án, công trình xây dựng

Ngày 21 tháng 8 năm 2014,  Bộ Nội vụ và Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư liên tịch số 01/2014/TTLT-BNV-BXD hướng dẫn thành phần tài liệu dự án, công trình xây dựng nộp lưu vào Lưu trữ lịch sử.

Theo đó, các dự án, công trình xây dựng thuộc diện nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử gồm: Dự án, công trình quan trọng quốc gia theo Nghị quyết của Quốc hội; Công trình được xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh (gọi chung là di tích) từ cấp II trở lên; các công trình theo quy định của pháp luật về phân loại, phân cấp công trình xây dựng, cụ thể:

a) Công trình dân dụng từ cấp I trở lên; công trình phục vụ tín ngưỡng; công trình trụ sở cơ quan cấp tỉnh; công trình kho lưu trữ chuyên dụng cấp quốc gia và cấp tỉnh;

b) Công trình công nghiệp cấp đặc biệt; các công trình công nghiệp dầu khí, công trình năng lượng, công trình công nghiệp hóa chất và hóa dầu từ cấp I trở lên;

 

c) Công trình hạ tầng kỹ thuật cấp đặc biệt; công trình cấp nước thoát nước từ cấp I trở lên;

Đọc thêm...

 

Lập danh mục hồ sơ, lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan

Lập Danh mục hồ sơ, lập hồ sơ công việc là một trong những nội dung của hoạt động quản lý Nhà nước. Hồ sơ được lập khoa học một mặt góp phần nâng cao hiệu quả và chất lượng công tác của cơ quan, đơn vị và của bản thân cán bộ, công chức lập hồ sơ, mặt khác tạo điều kiện cho việc lưu trữ, tra cứu được thuận lợi, dễ dàng, nhanh chóng, từ đó từng bước phát huy giá trị của tài liệu lưu trữ.

Hiện nay khi triển khai những công việc có liên quan đến việc lập hồ sơ công việc tại các cơ quan, đơn vị đã nảy sinh nhiều ý kiến nhau. Nhiều cán bộ, công chức, viên chức cho rằng việc lập hồ sơ công việc là nhiệm vụ của người làm công tác văn thư, lưu trữ, công chức giải quyết công việc đi lập hồ sơ công việc chẳng khác gì làm việc thay cho người làm công tác văn thư, lưu trữ, hoặc không có thời gian để thực hiện việc lập hồ sơ công việc…

Đọc thêm...

 

Kế hoạch Chỉnh lý tài liệu tích đống cho các cơ quan, tổ chức năm 2014

Căn cứ Pháp lệnh lưu trữ Quốc gia số 34/2001/PL-UBTVQH được Uỷ ban thường vụ Quốc hội khóa X thông qua ngày 24/4/2001;
Căn cứ Chỉ thị số 05/2007/CT-TTg ngày 02/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường bảo vệ và phát huy giá trị tài liệu lưu trữ;
Căn cứ Công văn 316/LTNN-NVĐP ngày 24/6/1999 của Cục Lưu trữ Nhà nước về việc ban hành danh mục thành phần tài liệu nộp lưu vào Trung tâm lưu trữ tỉnh;
Căn cứ Công văn 283/VTLTNN-NVTW ngày 19/5/2004 của Cục Lưu trữ Nhà nước về việc ban hành bản hướng dẫn chỉnh lý tài liệu hành chính;
Căn cứ Thông tư 13/2011/TT-BNV ngày 24/10/2011 quy định thời hạn bảo quản tài liệu hình thành trong hoạt động của UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
Căn cứ Thông tư 12/2010/TT-BNV ngày 26/11/2010 về việc hướng dẫn phương pháp xác định đơn giá chỉnh lý tài liệu giấy.
Công ty Cổ phần Đầu tư Đức Nghiệp xây dựng kế hoạch chỉnh lý tài liệu lưu trữ tích đống cho các cơ quan, tổ chức năm  2014 như sau:
I. Mục đích, yêu cầu:
- Giúp cho các UBND tỉnh có cơ sở xác định mục tiêu, nhiệm vụ công tác Văn thư – Lưu trữ trong năm 2014, từ đó xây dựng chương trình cụ thể của các UBND tỉnh mình để thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ công tác Văn thư – Lưu trữ theo đúng tiến độ;
- Xử lý tài liệu tích đống, thực hiện chỉnh lý tài liệu lưu trữ;
- Tổ chức đầu mối thu nộp tài liệu ở các phòng ban chuyên môn;- Yêu cầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp phải có lưu trữ chuyên trách để đáp ứng yêu cầu công việc;
- Phân loại, chỉnh lý, xác định giá trị, thống kê, sắp xếp, bảo quản tài liệu một cách có hệ thống, không bị mất mát hư hỏng, phục vụ công tác tra tìm, nghiên cứu khai thác tài liệu khi cần thiết;
- Lựa chọn hồ sơ, tài liệu thuộc diện nộp lưu để giao nộp vào Kho lưu trữ theo quy định;
- Việc rà soát, biên tập chỉnh lý tài liệu tồn đọng phải được thực hiện nghiêm túc, đồng thời đảm bảo chất lượng và đạt mục tiêu kế hoạch đề ra;
- Đẩy nhanh việc chỉnh lý, thu thập, tăng cường công tác bảo vệ và khai thác, sử dụng nhằm phát huy giá trị tài liệu lưu trữ.
II. Nội dung triển khai:
1. Đối tượng thực hiện:
- Là các cơ quan Nhà nước, các tổ chức chính trị xã hội, các tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, các doanh nghiệp.
2. Nội dung triển khai:
2.1. Xác định hồ sơ tài liệu cần thu thập
- Căn cứ vào danh mục mẫu do cơ quan Nhà nước, các tổ chức chính trị xã hội, các tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, các doanh nghiệp ban hành và nhiệm vụ, chức năng tình hình hoạt động của đơn vị, Thủ trưởng các đơn vị xác định danh mục tài liệu đưa vào lưu trữ của đơn vị
- Phạm vi tài liệu nộp lưu vào lưu trữ các cơ quan, tổ chức gồm tài liệu hình thành phổ biến trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức. Những hồ sơ tài liệu này khi hết thời hạn bảo quản cần phải được xác định giá trị tài liệu lần nữa. Những tài liệu có giá trị  sẽ tiếp tục lựa chọn nộp vào lưu trữ của các cơ quan, tổ chức; tài liệu hết giá trị sẽ được danh mục để xác định giá trị tài liệu của đơn vị xét hủy theo quy định.
2.2. Chuẩn bị kho tàng và phương tiện để tiếp nhận tài liệu
- Các đơn vị bố trí kho lưu trữ và các phương tiện phục vụ lưu trữ của đơn vị theo quy định tại Thông tư 09/2007/TT-BNV ngày 26/11/2007 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về kho lưu trữ chuyên dụng, đảm bảo an toàn cho hồ sơ, tài liệu lưu trữ.
2.3. Tổ chức tiếp nhận tài liệu vào kho lưu trữ
- Lưu trữ của các cơ quan, đơn vị tổ chức tiếp nhận hồ sơ tài liệu các phòng, ban nghiệp vụ, đoàn thể của đơn vị nộp lưu trữ.
- Khi giao nhận tài liệu, các phòng, ban, đoàn thể lập sẵn “Biên bản giao nhận tài liệu” và “ Mục lục hồ sơ, tài liệu nộp lưu” mỗi loại 02 bản; kho lưu trữ giữ 01 bản; phòng, ban, đoàn thể giữ 01 bản.
2.4. Chỉnh lý tài liệu
Bước 1
. Giao nhận tài liệu
Biên bản giao nhận tài liệu
Bước 2. Vẫn chuyển tài liệu từ kho bảo quản về địa điểm chỉnh lý
Bước 3. Vệ sinh sơ bộ tài liệu
Bước 4. Khảo sát và biên soạn các văn bản hướng dẫn chỉnh lý
- Kế hoạch chỉnh lý
- Lịch sử đơn vị hình thành phông, lịch sử phông
- Hướng dẫn bản xác định giá trị tài liệu
- Hướng dẫn phân loại, lập hồ sơ
Bước 5. Phân loại tài liệu theo hướng dẫn phân loại
Bước 6. Lập hồ sơ hoặc chỉnh sửa, hoàn thiện hồ sơ, kế hợp với xác định giá trị tài liệu theo hướng dẫn lập hồ sơ
- Lập hồ sơ đối với tài liệu chưa lập hồ sơ
+ Tập hợp tài liệu theo đặc trưng chủ yếu thành hồ sơ
+ Biên soạn tiêu đề hồ sơ
+ Sắp xếp tài liệu trong hồ sơ, loại bỏ tài liệu trùng thừa
+ Xác định thời hạn bảo cho hồ sơ
+ Xác định tiêu đề, lý do loại đối với tài liệu hết giá trị
- Chỉnh sửa, hoàn thiện hồ sơ đối với tài liệu đã được lập hồ sơ nhưng chưa đạt yêu cầu
+ Kiểm tra việc lập hồ sơ theo những nội dung công việc quy định và tiến hành chỉnh sửa, hoàn thiện đối với những hồ sơ chưa đạt yêu cầu.
Bước 7. Biên mục phiếu tin
Phiếu tin và hướng dẫn biên mục phiếu tin
Bước 8. Kiểm tra, chỉnh sửa việc lập hồ sơ và việc biên mục phiếu tin
Bước  9. Hệ thống hóa phiếu tin theo phương án phân loại
Bước 10. Hệ thống hóa hồ sơ theo phiếu tin
Bước 11. Biên mục hồ sơ
- Đánh số tờ cho tài liệu bảo quản từ 20 năm trở lên và điền số tờ vào trường số 10 của phiếu tin
- Viết mục lục văn bản đối với tài liệu bảo quản vĩnh viễn
- Viết bìa hồ sơ và chứng từ kết thúc
Bước 12. Kiểm tra và chỉnh sửa việc biên mục hồ sơ
Bước 13. Đánh số chính thức cho hồ sơ vào trường số 03 của phiếu tin và lên bìa hồ sơ
Bước 14. Vệ sinh tài liệu, tháo bỏ ghim kẹp, làm phẳng và đưa tài liệu vào bìa hồ sơ
- Vệ sinh tài liệu
- Tháo bỏ ghim kẹp
- Làm phẳng tài liệu
- Đưa tài liệu vào bìa hồ sơ
Bước 15. Đưa hồ sơ vào hộp, cặp
Bước 16. Viết và dán nhãn hộp, cặp
Bước 17. Vận chuyển tài liệu vào kho và xếp lên giá
Bước 18. Giao, nhận tài liệu sau khi chỉnh lý
Biên bản giao, nhận tài liệu sau chỉnh lý
Bước 19. Nhập phiếu tin vào cơ sở dữ liệu
Bước 20. Kiểm tra, chỉnh sửa việc nhập phiếu tin
Bước 21. Lập mục lục hồ sơ
- Viết lời nói đầu
- Lập các bản tra cứu hỗ trợ
- Tập hợp dữ liệu và in mục lục hồ sơ từ cơ sở dữ liệu
- Đóng quyển mục lục
Bước 22. Xử lý tài liệu loại
- Sắp xếp, bó gói, thống ke danh mục tài liệu loại
- Viết thuyết minh tài liệu loại
- Tổ chức tiêu hủy tài liệu loại
- Bổ sung tài liệu giữ lại theo kết quả thực hiện quy trình xử lý tài liệu loại (nếu có).
Bước 23. Kết thúc chỉnh lý
- Hoàn chỉnh và bàn giao hồ sơ phông
- Viết báo cáo tổng kết chỉnh lý
- Tổ chức họp rút kinh nghiệm
III. Tiến độ thực hiện:
- Nộp tài liệu vào lưu trữ đúng thời gian quy định
- Các đơn vị trực thuộc báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch thu thập
tài liệu lưu trữ của đơn vị mình./.
Mọi chi tiết xin liên hệ: Công ty Cổ phần đầu tư Đức Nghiệp.
Địa chỉ: 89 Thôn Nhang - Xuân Đỉnh - Từ Liêm - Hà Nội.
Điện thoại: 043.750.2450 – 0903.248.082 (Anh Hải)
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Website: http://ducnghiep.com – http://ducnghiep.vn

 

 

Thông tư số 09/2011/TT-BNV ngày 03 tháng 6 năm 2011 của Bộ Nội vụ quy định về thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu hình thành phổ biến trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức

Thông tư số 09/2011/TT-BNV ngày 03 tháng 6 năm 2011 của Bộ Nội vụ quy định về thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu hình thành phổ biến trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức

Xem chi tiết tại đây

">Tải về/ Tải tại đây....

 

 

Quy định 163 về thời hạn bảo quản hồ sơ tài liệu hình thành phổ biến trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức

Quy định 163 về thời hạn bảo quản hồ sơ tài liệu hình thành phổ biến trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức

">Tải về/ Tải tại đây....


 

 

 
<< Bắt đầu < Lùi 1 2 3 Tiếp theo > Cuối >>

Trang 1 trong tổng số 3
Hỗ trợ online
Tel: 0437 502 450
Fax: 0437 502 450
Hotline 1: Phòng kinh doanh: 0936248082
Hotline 2: Phòng Nghiệp vụ: 0989326990
Yahoo Chat nguyenquynh222
Skype Chat Văn Thư
0985208058
Yahoo Chat webform_tech07
Skype Chat webform_tech07
Mr Tài
hỗ trợ kỹ thuật 1
Khách Hàng
 • dienluc.jpg
 • songda.jpg
 • tongcucthue.jpg
Hoạt động
 • 11.png
 • 12.png
 • 13.png
 • 20140205_113439.jpg
 • bo_1.jpg
 • bo_2.jpg
 • bo_3.jpg
 • bo_4.jpg
 • bo_5.jpg
 • p1000590.jpg